สีและดอกไม้ประจำสถาบัน


ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย  ราชพฤกษ์ หรือ คูณ

 

สีประจำมหาวิทยาลัย   เขียว-เหลือง

 

 

สีประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา     สีฟ้า

      

 

 

 

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.