ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ใคร่ขอเชิญชวนผู้สนใจ
เชิญส่งผลงานทางวิชาการเพื่อนำเสนอในงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย – จีน ครั้งที่ 9
นำส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 9 (The Ninth Thai – Chinese Strategic Research Seminar) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความสัมพันธ์การทูตไทย-จีน 45 ปี: การแบ่งปันประสบการณ์และความร่วมมือในอนาคต” หรือ “????45???????” “45th Year of Thai-Chinese Diplomatic Relation: Sharing Experiences and Future Cooperation” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ จังหวัดเชียงใหม่
ส่งผลงานภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563
http://www.vijaichina.com/events/1719
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน
กองนโยบายและแผนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02 5612445 ต่อ 325
 
 

วันที่ 11 มีนาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 74 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.