ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา  ได้จัดทำวารสาร  ชุมชนวิจัย  ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน  2553  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยของบุคลากร  นิสิต  นักศึกษา  ผู้เชี่ยวชาญ  และผู้ที่สนใจงานวิจัย  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร 

ส่งได้ทาง  สถาบันวิจัยและพัฒนา  หรือ  e-mail : vijaikorat@yahoo.co.th

สอบถามได้ที่เบอร์  044-272941  , 1516

ดาวโหลด  รูปแบบบทความวิจัยได้ที่  แบบฟอร์มขอทุน  ของสถาบันวิจัยและพัฒนา


วันที่ 21 เมษายน 2553   โดย
อ่าน 891 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.