มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนบุคลากรที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อทําการศึกษา หรือ หาหัวข้อปัญหา (Pre–Talent Mobility) รอบที่ 2
ในโครงการสนับสนุนบุคลากร วทน. ที่ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการเพื่อทำการศึกษาหรือหัวข้อปัญหา
(วงเงินสนับสนุนสูงสุด 28,000 บาท/โครงการ)
เพื่อสนับสนุนหารพัฒนาข้อเสนอโครงการสำหรับยื่นข้อเสนอโครงการ TALENT MOBILITY

ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2563

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
facebook: Talent Mobility ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
E-mail: tm@kkusp.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณยศพล พงษ์แก้ว
โทรศัพท์: 0-4304-8048 ต่อ 120
อีเมล : tm@kkusp.com 


วันที่ 5 มิถุนายน 2563   โดย Wissamas
อ่าน 50 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.