วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563
" The 5th Thailand International college Consortium International Conference (TICCIC) 2020" ในหัวข้อ Multidisciplinary Research towards a Sustainable Society ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563
ณ โรงแรมพูลแมนราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและสมัครเข้าร่วมได้ทาง
เว็บไซต์ https://ticc.kku.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 095-663-2001
Fax.043-202-424
E-MAIL ticc.kku@gmail.com

วันที่ 5 มิถุนายน 2563   โดย Wissamas
อ่าน 111 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.