ในภาพอาจจะมี ข้อความ

????ด่วน??
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.)
โดยศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร (Agro Business Creative Center: ABC Center)
ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการ
"พัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรด้วยเทคโนโลยีเชิงลึก"
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 6 เดือน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 12 กรกฎาคม 2563

เว็บไซต์ http://inno4farmers.nia.or.th/
อีเมล์ montha@nia.or.th
เบอร์ติดต่อ 081-372 9163


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 133 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.