มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย วิทยาลัยการศึกษาและการจัดการทางทะเล
ศูนย์จังหวัดสมุทรสาคร

ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1
The 1st International Conference on Maritime Studies and Marine Innovation 2020 (MSMI 2020)
เป็นวันที่ 11 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Air (ชั้น 10) โรงแรมอวานี ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ
ศึกษารายละเอียดและสมัครได้ที่
http://maritime.cmu.ac.th/MSMI2020/index
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน
คุณวรพีพร เบือนขุนทด 086-3063824 และ 034-8707089
อีเมล์ msmi2020@cmu.ac.th


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 33 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.