สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
????????ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ????????
? " จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ " รุ่นที่ 1/2563

? ระหว่างวันที่ ???????? - ???????? สิงหาคม ????????????????
? ณ โรงแรม สตาร์เวลบาหลี รีสอร์ท
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
?วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา
รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สาขาวิชาคณะที่ 3 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
?วิทยากร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สาขาวิชาคณะที่ 3 ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
?สมัครออนไลน์ผ่าน QR-Code หรือ ที่เว็บไซต์
หน่วยฝึกอบรมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
???? https://www.nrru.ac.th/public/rdit
หมายเลขโทรศัพท์ ??044-272941

?*ค่าลงทะเบียนการอบรม 2,500 บาท/ท่าน
*** ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก ค่าอาหารเย็น และค่าเดินทาง ***


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 292 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.