ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ กสศ. https://www.eef.or.th/notice/3241/ 

 


วันที่ 20 กรกฎาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 36 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.