แจ้งประกาศจากวารสารมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

1. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. วารสารวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.วารสารสาระคาม
4.Science Technology and Engineering Journal
5.Community University Engagement Journal

- มหาวิทยาลัยมหาสารคามจะจัดทำวารสารนานาชาติมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชน Community University Engagement Journal –CUE-J ในปี 2560 นี่ โดยจุดมุ่งหมายของวารสารคือเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยเผยแพร่ราย 6 เดือน (ปีละ 2ฉบับ) สนใจสอบถามเพิ่มเติม 1754 คุณจิรารัตน์

http://journal.msu.ac.th/index.php 

เวลาปฏิบัติงาน
จันทร์ - ศุกร์ / 8:30 - 16:30
โทรศัพท์ 04-3754-416 , แฟกซ์ 04-3754-416
เบอร์ภายใน งานวิจัย : 1755 , งานวารสาร : 1757 , งานบริการวิชาการ : 1754


วันที่ 20 กรกฎาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 109 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.