วารสาร RJSH : RANGSIT JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (TCI 2)

เปิดรับตีพิมพ์บทความวิจัย ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ https://rjsh.rsu.ac.th

Welcome to the Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH)

Rangsit Journal of Social Sciences and Humanities (RJSH) is a multidisciplinary international scholarly journal for the publication of current knowledge and advances in Humanities and Social Sciences with the online submission and review systems.

RJSH officially publishes two issues of the journal per year. The months of publication are June and December. Papers accepted for publication will be published in both the print (ISSN: 2286-976X) and in the online (ISSN: 2539-5513) versions.


วันที่ 11 สิงหาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 111 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.