มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดอาเซียน ทั้ง 4 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศมาเลเซีย, ประเทศฟิลิปปินส์, ฮานอย ประเทศเวียดนาม และเทอร์บูก้า ประเทศอินโดนิเซีย ร่วมกันจัดทำวารสาร ASEAN journal of Open and Distrance Learning (AJODL)

ขอเชิญตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ 

ASEAN JOURNAL OF OPEN AND DISTANCE LEARNING

ISSN: 2232-0814
AJODL welcomes papers from all interested authors. The papers can be submitted throughout the year. Please visit the following link to register and upload your formatted article. http://myjms.mohe.gov.my/index.php/AJODL

วันที่ 19 สิงหาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 70 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.