ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่สนใจ ส่งบทความตีพิมพ์ “วารสารวิชาการมนุษย์และสังคม” ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2563

ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์   ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดาวน์โหลด รายละเอียดรูปแบบวารสาร

https://drive.google.com/drive/folders/15XZx_vWNFb9TBgz-Ln0KwEmV4Tuw5nMQ 


วันที่ 18 กันยายน 2563   โดย Wissamas
อ่าน 206 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.