สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศเปิดรับข้อเสนอการวิจัย "ทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม และการสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการ ประจำปี 2564"
ผู้สนใจดาวน์โหลดเอกสารแนบประกาศ ได้ที่ลิงค์
เปิดรับภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 นี้เท่านั้น
หมายเหตุ หนังสือราชการที่ส่งถึงมหาวิทยาลัย สามารถสำเนาได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 8 ธันวาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 157 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.