สถาบันวิจัยฯ นำคณาจารย์ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้

            ผศ.เอกราช  หนูแก้ว  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ นำคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน  17  คน  ไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการงานวิจัย  ในประเทศเกาหลีใต้  วันที่  24-29  พฤษภาคม  2553  นี้


วันที่ 23 พฤษภาคม 2553   โดย
อ่าน 926 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.