โครงการ Flagship ปีงบประมาณ 2564

 

แผนงานที่เปิดรับข้อเสนอ

ช่วงเวลารับข้อเสนอ

สถานะการรับข้อเสนอ

(P16) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนานาชาติ ระดับ Organizational Bridging Fund
16 ธ.ค. 2563 – 18 ก.พ. 2564
กำลังเปิดรับข้อเสนอ
(P16) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ระดับ Network Strengthening Fund
16 ธ.ค. 2563 – 18 ก.พ. 2564
กำลังเปิดรับข้อเสนอ
(P16) แผนงานโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อการยกระดับความเป็นเลิศของ
มหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยไทย
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับนักวิจัยนานาชาติ ระดับ Partnership Initiative Fund
16 ธ.ค. 2563 – 18 มี.ค. 2564
กำลังเปิดรับข้อเสนอ
(P5) แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย 7 ธ.ค. 2563 – 5 ก.พ. 2564
กำลังเปิดรับข้อเสนอ
(P4) แผนงานการสร้างองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจัยระดับสูงและ
สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
30 พ.ย. 2563 – 29 ม.ค. 2564
กำลังเปิดรับข้อเสนอ

วันที่ 15 มกราคม 2564   โดย Wissamas
อ่าน 158 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.