ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "KU KASETSART UNIVERSITY ขอเชิญ อาจารย์ บุคลากร และนิสิตผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ในวาระครบรอบ 78ปี มก. 8 KASETSART KU NIVERSITY Since 1943 KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 78th Anniversary of Kasetsart University "The Role of Universities in Addressing Critical Global Issues' Wednesday, February 2021 ?: KU ลงทะเบียนร่วมประชุมออนไลน์ได้ที่ https://argo.page.link/XesScg หรือ QR Code ? https://iad.intaff.ku.ac.th fro@ku.th f เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ มก. เครือข่ายวิเทศฯkบ Nod"

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่สนใจ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ KU Online International Academic Forum: In Celebration of the 78th Anniversary of Kasetsart University ภายใต้หัวข้อ “The Role of University in Addressing Critical Global Issues” ในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ตามที่อยู่ลิ้งค์และ QR Code ด้านล่าง

https://qrgo.page.link/XeScg

S__57884694


วันที่ 20 มกราคม 2564   โดย Wissamas
อ่าน 51 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.