อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

"ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย
จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ปีงบประมาณ 2566"
.
ประเภททุนวิจัย
1. การสร้างกลุ่มวิจัย ลักษณะแผนงาน/ชุดโครงการวิจัย
2. งานวิจัยด้านการท่องเที่ยว (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
3. ด้านเกษตร,สัตว์,พืชสมุนไพร (ยุทธศาสตร์ที่ 3)
4. ด้านการพัฒนาสุขภาวะชุมชนและผู้สูงอายุ
5. ด้านการศึกษา
6. ด้านงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)
.
ผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ได้ตั้งแต่บัดนี้
จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565
.
ดาวน์โหลดประกาศและรายละเอียดได้ที่ลิงค์ https://shorturl.asia/axh1y หรือ https://drive.google.com/.../1lxotNo...
.
สอบถามเพิ่มเติมที่เบอร์โทรศัพท์ภายใน 9460, 9461, 9463


วันที่ 21 ตุลาคม 2565   โดย admin
อ่าน 740 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.