ประชาสัมพันธ์การประกวดโครงการการปรับตัว  และรับมือต่อภูมิอากาศท้องถิ่นในปัจจุบันหรืออนาคต

                 ตามหนังสือที่อ้างถึง  สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์  สภากาชาดไทย  ได้แจ้งกำหนดการจัดการประชุมวิชาการ  และประกาศเจตนารมย์  "จับมือร่วมใจ  รับภัยโลกร้อน"  ระหว่างวันที่  13-14  ธันวาคม  2553  ณ  ศูนย์ประชุมองค์การสหประชาชาติ  และขอเชิญชวนส่งโครงการด้านการปรับตัว  และรับมือต่อภูมิอากาศท้องถิ่นในปัจจุบันหรืออนาคต  เข้าร่วมประกวดโครงการดีเด่นด้วย 

สอบถามรายละเอียดได้ที่02-2517853-6


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2553   โดย
อ่าน 867 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.