ผลการสังเคราะห์งานวิจัยในชั้นเรียนของโรงเรียนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนเครือข่ายเพื่อปฎิรูปการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก  จังหวัดนครราชสีมา

คลิ๊กที่นี่

คลิ๊กที่นี่

 


วันที่ 13 กรกฎาคม 2554   โดย
อ่าน 873 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.