ผลการคัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นเอกสารเผยแพร่ความรู้ ประจำปี 2554 ดังนี้

1.องค์ความรู้ทางด้านอาหาร2. องค์ความรู้ทางด้านผ้าไหมไทย

3. องค์ความรู้ทางด้านผ้าหางกระรอก


วันที่ 14 ธันวาคม 2555   โดย
อ่าน 898 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.