ด้วย สำนักงานวิจัยคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เรื่อง การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ “ (Thailand Research Expo) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีระดับชาติ ด้านการส่งเสริมการวิจัย โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายการวิจัยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆทั่วประเทศซึ่งการจัดงานมีองค์กรและหน่วยงานในระบบวิจัย ได้นำผลงานและกิจกรรมเข้าร่วมงานในหลากหลายรูปแบบและมีผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากในทุกปี

สำหรับปี 2556 กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น ในวันที่ 23 – 27 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ โดยในปีนี้ วช. กำหนดให้มี โครงการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot ของงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2556 (Thailand Research Expo 2013) ขึ้น โดยผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับถ้วยรางวัล เงินรางวัล และเกียรติบัตรจึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานการออกแบบให้ วช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 ดังรายละเอียดในประกาศตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ไฟล์แนบที่ 1


วันที่ 17 เมษายน 2556   โดย
อ่าน 908 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.