สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.เอกราช   หนูแก้ว นำบุคลากรและคณาจารย์ไปศึกษาดูงานด้านการวิจัยที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2556 นี้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2556   โดย
อ่าน 908 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.