ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มข.
และขอมอบวารสารวิจัยสถาบัน มข. ปีที่ 2 ฉบับที่ 3
ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2557 เพื่อ้ผยแพร่และประชาสัมพันธ์

((คลิกดูรายละเอียด))วันที่ 7 มกราคม 2558   โดย admin2
อ่าน 875 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.