ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นภายใต้งาน "เยือนถิ่นแผ่นดินปราชญ์ ปีที่ ๓"

(( คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด ))


วันที่ 9 มกราคม 2558   โดย admin2
อ่าน 895 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.