เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์วารสารวิทยาลัยนครราชสีมา

((คลิกเพื่อ่านรายละเอียด))


วันที่ 19 มกราคม 2558   โดย admin2
อ่าน 887 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.