มรภ.พระนครศรีอยุธยา : ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

"2016 International Workshop On Smart Info - Media Systems In Asia (SISA 2016)"

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ "2016 International Workshop On Smart Info - Media Systems In Asia (SISA 2016) ระหว่างวันที่ 14 - 17 กันยายน 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
          ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสอบถาม และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์  http://www.ieice-sisa.org/ และ E-mail: sisa2016aru@gmail.com หรือ rdiaru@gmail.com

Call for Papers

SISA 2016
2016 International Workshop on Smart Info-Media Systems in Asia

14-17 September 2016, Classic Kameo Hotel & Serviced Apartments, Ayutthaya, Thailand
PDF version call for papers (2016-3-4)
text/plain version call for papers (2016-3-4)
Authors are invited to submit a full paper in accordance with posted guidelines.

SISA 2016 Student Paper Awards

Any paper can be nominated for the Student Paper Awards, provided that the first author is a full time undergraduate, Masters or Ph.D. student.

Special Section on IEICE Trans. Fundamentals

We plan to publish a Special Section on IEICE Trans. Fundamentals. Authors who presented their original works in SISA 2016 are solicited to submit papers to this special section.

Sponsors

Sponsored by Smart Info-media Systems (SIS) Technical Committee, Engineering Science Society (ESS), The Institute of Electronics, Information and Communication Engineers (IEICE). In cooperation with Electrical Engineering/Electronics, Computer, Communications and Information Technology (ECTI) Association.

Important Dates

  • Deadline for special session proposal: April 29, 2016
  • Deadline for submission of regular paper: May 20, 2016
  • Notification of acceptance: July 11, 2016
  • Deadline for submission of camera ready paper: Aug. 12, 2016

Technical tour

We are planning to organize a technical tour on Sep. 17, 9:00 a.m. – 3:00 p.m.


วันที่ 21 มีนาคม 2559   โดย
อ่าน 914 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.