สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการ

Professional Development Program ระหว่างวันที่ 23-29 พฤษภาคม 2559

025e2525

เปิดรับข้อเสนอโครงการ Professional Development ประจำปี 2559/2560

 

 

          บริติช เคานซิล ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ทุน Newton Fund ได้เปิดรับสมัครโครงการ Professional Development ประจำปี 2559/2560 ใน 2 ประเภทดังนี้

 

          1) การ Training แก่นักวิจัยซึ่งสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้ว 5-15 ปี ซึ่งเคยรับทุน (หรือกำลังรับทุน) จาก สกว. ในด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการ การสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ รวมถึงการบริหารจัดการโครงการ

 

เป็นการอบรมในกรุงเทพฯ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษเป็น 3 วัน และ study tour ที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 5 วัน รวมถึงการ follow up ในกรุงเทพฯ เป็นเวลา 3 วัน

 

โดยสมัครผ่านเวบไซต์ 

 

ภาษาไทย:

https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/professional-development-midcareer-researchers 

ภาษาอังกฤษ:

https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/professional-development/midcareer-researchers

 

 

          2) การ Training แก่เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (ซึ่งทำงานด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี) ในด้านการบริหารจัดการโครงการวิจัยและการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานให้ทุน ระดับนานาชาติ

 

เป็นการอบรมในกรุงเทพฯ โดยผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษเป็น 3 วัน

โดยสมัครผ่านเวบไซต์ 

 

ภาษาไทย:

https://www.britishcouncil.or.th/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/professional-development-project-officers

 

ภาษาอังกฤษ: 

https://www.britishcouncil.or.th/en/programmes/education/our-work-support-higher-education-and-research-sector/NewtonFund/professional-development/project-officers

 

 

โดยโครงการทั้งสองประเภท

จะเปิดรับสมัครในวันที่ 23 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2559

 

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

บริติช เคานซิล

คุณศศิรินทร์ อัครฤทธิ์วุฒิกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ Newton Fund

โทร: 02 657 5633

อีเมลล์: newtonfund@britishcouncil.or.th  

 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

คุณแสงเพ็ชร อิสสระพานิชกิจ

เจ้าหน้าที่โครงการ

โทร: 0-2278-8254

อีเมล์: saengpetch@trf.or.th


วันที่ 12 มิถุนายน 2559   โดย
อ่าน 899 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.