มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เชิญชวนส่งบทความเพื่อพิจารณาลงตีพิมพ์ในวารสารสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (รับถึง 31 ม.ค. 60)

 ===  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ===


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559   โดย admin2
อ่าน 891 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.