ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย
Thailand Cycling Club (TCC) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับบทความและการประชุมวิชาการการส่งเสริมการเดินและการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 5 : ชุมชนที่เป็นมิตรต่อการเดินและการใช้จักรยาน (The 5th Thailand Bike and Walk Forum: Walk and Bike Friendly Community) ในวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 งานประชุมวิชาการ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร โดยผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://www.thaicyclingclub.org/bike-and-walk-forum-register/

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย


วันที่ 8 ธันวาคม 2559   โดย
อ่าน 1,016 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.