กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันเทคโนโลยี Shibaura Institute of Technology(芝浦工業大学) ประเทศญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 - 2561
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทัพแก้ว หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 1548
 

Research Exchange/Laboratory Internship Program AY2017-2018

Research Exchange/Laboratory Internship Program

วันที่ 24 เมษายน 2560   โดย
อ่าน 891 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.