กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

http://www.culture.go.th

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒

โดยเปิดรับสมัครโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2560


วันที่ 1 มิถุนายน 2560   โดย
อ่าน 866 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.