eckku.kku.ac.th

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2560

ในวันที่ 26 - 27 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์พาวิลเลี่ยน โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2560 ทาง อีเมล์ walija@kku.ac.th

http://eckku.kku.ac.th/


วันที่ 5 มิถุนายน 2560   โดย
อ่าน 902 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.