ขอเชิญร่วมลงบทความวิจัยในการประชุมวิชาการเสนอผลงานระดับชาติ ครั้งที่ 2 วิทยาลัยพนมวันท์

ในวันที่ 29 -30 กรกฎาคม 2560 นี้ ณ วิทยาลัยพนมวันท์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044-955121-122 

ฝ่ายโครงการและประสานงาน : ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 085-8712766

FAX : 044-95512 

E-mail : phanomwan@gmail.com

 

PHANOMWAN COLLEGE OF TECHNOLOGY


วันที่ 18 มิถุนายน 2560   โดย
อ่าน 943 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.