อ้างอิงตามหนังสือราชการ ที่ วช. 0005/6738

 

“11th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2017)

ณ กรุงวอซอร์ ประเทศโปแลนด์

ระหว่างวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560

 

(แหล่งที่มา : http://iwis.polskiewynalazki.pl/#/en/)
 

ABOUT IWIS ?

IWIS is the largest in Poland and one of the biggest in Europe international event related to innovation and inventiveness. Last editions, the IWIS was attended by the representatives from lots of Asian, African, American and European countries such as: Saudi Arabia, Croatia, Egypt, Iran, Canada, Malaysia, Korea and United Kingdom. Last year polish and international inventors presented more than 400 inventions. These solutions provide an overview of technical developments, some of them are used in practice. Each year, the International Warsaw Invention Show is accompanied by lectures and seminars on intellectual property rights and granting of patents.
 

Opening hours and Jury work hours

Opening hours
09.10.2017 - 900 - 1700
10.10.2017 - 900 - 1700
11.10.2017 - 900 - 1600
Jury work hours
09.10.2017 - 1200 - 1330
09.10.2017 - 1400 - 1700
10.10.2017 - 1000 - 1330
 
These hours may change
 
 
แบบฟอร์มของทางผู้จัดงาน

Appliction Form (word)

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน วช. 

แบบฟอร์มจัดทำทำเนียบผู้เดินทาง วช. 

 

**หมายเหตุ  ขอความกรุณาหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแจ้งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วม ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2560

                    และนักวิจัย/นักประดิษฐ์จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานทั้งของทางผู้จัดงานและของ วช. ภายในวันที่ 1 กันยายน 2560

                    ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                   เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                   โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 506, 507  โทรสาร 02-579-0455  

                   E-mail : pver.nrct@gmail.com  


วันที่ 7 กันยายน 2560   โดย
อ่าน 963 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.