อ้างอิงตามหนังสือราชการ ที่ วช. 0005/6738

 

  • Seoul International Invention Fair 2017 (SIIF 2017)
 
 
(แหล่งที่มา : http://www.siif.org/)
 
SIIF 2017
One of the Largest Invention Fair in the World : A Gateway to the World Market
 
-  Is organized to market your inventions and to promote information sharing.
 
- Is a 4-day event where inventors and researchers showcase their new ideas and products to manufacturers, investors, distributors, licensing firms, and the general public.
 
- Marketing experts, IP information suppliers, patent attorneys, and technology transfer firms will also participate in the exhibit to help participants commercialize their inventions.
 
- Will be under the patronage of the Korean Intellectual Property Office and will be supported internationally by the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the International Federation of Inventors’ Associations (IFIA)
 
- Will feature a symposium on marketing and commercialization.
 
- Will feature a business matchmaking pavilion for those wishing to enter the Korean market.
 

- Stems from the Korea Patent Technology Exhibition, a national exhibition of outstanding inventions that has been held since 1982.

 
 
แบบฟอร์มของทางผู้จัดงาน
 
 

วันที่ 7 กันยายน 2560   โดย
อ่าน 959 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.