อ้างอิงตามหนังสือราชการ ที่ วช. 0005/6738

 

"45th International Exhibition of Inventions Geneva"

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2560

(แหล่งที่มา : http://www.inventions-geneva.ch/en/)
 

45th International Exhibition of Inventions Geneva

29 March > 2 April 2017 – Palexpo Hall 7 
Opening hours : 10 a.m. to 7 p.m. – Sunday: 10 a.m. to 5 p.m.

The world’s unique annual Exhibition

• 1’000 new inventions and products 
• 700 exhibitors from 40 countries 
• 80% companies and universities 
• 20% private inventors and researchers 
• 57’ 000 visitors from all 5 continents 
• 650 journalists

The International Exhibition of Inventions of Geneva benefits from the most extensive support and privileges that can be granted to an exhibition. It is under the patronage of the Swiss Federal Government, the State, the City of Geneva and of the World Intellectual Property Organization - WIPO. This support testifies to the usefulness and quality of the event, now acknowledged as the most important exhibition of inventions anywhere today. It is also the most international, with the participation of more than 40 countries. 

Inventions in 22 categories

Class A
Mechanics - Engines - Machinery - Tools
Industrial processes - Metallurgy
Class B
Clocks and watches - Jewellery- Machinery - Tools
Class C
Computer sciences - Software - Electronics
 
Electricity - Methods of communication
Class D
Building - Architecture - Civil Engineering
 
Construction - Materials - Woodwork
Class E
Sanitation - Ventilation - Heating
Class F
Security - Rescue - Alarm
Class G
Ironware - D.I.Y.
Class H
Furnishing - Interior architecture
Class I
Domestic science - Restaurant equipment
Class J
Commercial, industrial and office equipment
Class K
Agriculture - Horticulture - Gardening
Class L
Clothing - Textiles - Machines and accessories
Class M
Medicine - Surgery - Orthopaedics
Class N
Optics - Photography - Cinematography
Class O
Teaching methods and materials - Musical instruments
 
Art materials
Class P
Transport - Motor vehicles - Ships - Aviation
 
Accessories
Class Q
Foodstuffs - Drinks - Cosmetics - Paramedical - Health
 
Hygiene
Class R
Sport - Leisure
Class S
Pratical novelties - Presents
Class T
Publicity - Printing - Packaging
Class U
Games - Toys
Class V
Protection of the environment - Energy
 
 
แบบฟอร์มของทางผู้จัดงาน

Entry Form 

 
 
 
 
 

**หมายเหตุ  ขอความกรุณาหน่วยงานต้นสังกัดของท่านแจ้งรายชื่อผลงานที่ประสงค์จะเข้าร่วม ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560

                    และนักวิจัย/นักประดิษฐ์จัดส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมงานทั้งของทางผู้จัดงานและของ วช. ภายในวันที่ 27 มกราคม 2560

                    ฝ่ายส่งเสริมและสร้างคุณค่างานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

                   เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน เเขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

                   โทรศัพท์ 02-561-2445 ต่อ 506, 507  โทรสาร 02-579-0455  

                   E-mail : pver.nrct@gmail.com   


วันที่ 7 กันยายน 2560   โดย
อ่าน 1,025 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.