การเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561
สามารถดาวน์โหลดแบฟอร์มต่าง ๆ ได้ ดังนี้
 
 1. แบบฟอร์มการนำเสนอผลงานเข้าร่วมจัดงานวันนักประดิษฐ์
 
           DOWNLOAD File WORD                        DOWNLOAD File PDF   
 
 

เชิญชวนผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

1.แบบนำเสนอผลงาน doc

2.แบบนำเสนอผลงาน pdf

3.โครงการจัดงาน

4.กำหนดการนิทรรศการ

5.จดหมายพร้อมเวียนเสนอผลงาน

 
 
 
 
 

วันที่ 25 ตุลาคม 2560   โดย
อ่าน 952 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.