ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมใน"การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 56" ระหว่างวันที่ 6 - 9 กุมภาพันธ์ 2561
หมดเขตรับเรื่องฉบับเต็ม ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์
ภายในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 http://annualconference.ku.ac.th/


วันที่ 30 ตุลาคม 2560   โดย
อ่าน 1,050 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.