ทุนวิจัยต่อยอดรุ่นที่ 3 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 60 – 31 ธ.ค. 60 ประกาศผลวันที่ 1 มิ.ย. 61

 


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560   โดย
อ่าน 976 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.