ประชุมวิชาการ การบริหารจัดการ  ครั้งที่ 10 เรื่อง  การบริหารจัดการเพื่อการปฏิรูป

http://www.dpu.ac.th/conference

ศูนย์บริการวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
110/1-4 ถนนประชาชื่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 128, 152

 


วันที่ 6 ธันวาคม 2560   โดย
อ่าน 812 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.