หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์" ประจำปี พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ อาคาร 9 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครจำนวน 80 ท่าน เท่านั้น   ดาวน์โหลดรายละเอียด

ลงทะเบียนออนไลน์ : https://goo.gl/X29zHT    

QRCode ลงทะเบียนออนไลน์ :  

ชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีเลขที่ 419-1-76207-2 ชื่อบัญชี จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  

บุคลากรและนักศึกษา มรภ.นครราชสีมา ท่านละ 500 บาท และ บุคคลภายนอก ท่านละ 1,000 บาท

ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่อีเมล : ethics@nrru.ac.th

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณรุจิรา ริคารมย์ : 044-009009 ต่อ 9462 หรือ 084-9845614์


วันที่ 8 มกราคม 2561   โดย
อ่าน 1,095 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.