งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล (พท.ทบ.)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

(คลิกที่รูป)

ติดต่อเรา 

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล กลุ่มทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคาร วช. 2
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900


เบอร์ติดต่อ
0 2561 2445
ต่อ 835 โครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (แม่ไก่) (วุฒิกร, ประภัสสร)
ต่อ 835 โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) (ประภัสสร, วุฒิกร)
ต่อ 836, 894 ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ (สมพิศ, โรสนี)
ต่อ 838, 895 โครงการพัฒนาผู้จัดการงานวิจัย (รัตนาภรณ์, ศุภกร)
ต่อ 838, 895
โครงการพัฒนานักประเมินผลงานวิจัย (รัตนาภรณ์, ศุภกร)อีเมล์
hrd@nrct.go.th (ติดต่อเรื่องโครงการฝึกอบรมต่างๆ)
fund.ck@nrct.go.th (ติดต่อเรื่องทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่)


วันที่ 10 มกราคม 2561   โดย
อ่าน 940 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.