ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานภายนอก
ARES-AC.BE
(ด่วน) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จากสำนักเลขาธิการโครงการ ASEM-DUO Fellowship Programme ณ สาธารณรัฐเกาหลี เปิดรับสมัครทุนการศึกษา DUO/Wallonia-Brussels 2018 เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาเบลเยี่ยมและสถาบันอุดมศึกษาในประเทศในภูมิภาคเอเชีย
 
อาจารย์ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant และ www.asemduo.org พร้อมติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ +322 225 5506 หรือที่อีเมล์ florence.maestens@ares-ac.be
***สมัครได้จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2561 นี้เท่านั้น
 
Bourse ASEM-DUO
"ASEM-DUO Fellowship programme"
 
You are a professor, a researcher or a lecturer in a higher education institution of Asia or the Wallonia-Brussels Federation?
 
You are looking for an exchange of 1 to 3 months with a colleague from Asia or from the Wallonia-Brussels Federation?
 
The ASEM DUO Fellowship Programme offers the possibility to professors, lecturers and researchers to do an exchange by pair in Asia and in the Wallonia Brussels Federation
 
For more information please visit the website
www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant and www.asemduo.org
Telephone: +322 225 5506
Mail: florence.maestens@ares-ac.be
Now to April 20, 2018

วันที่ 4 เมษายน 2561   โดย
อ่าน 930 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.