ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานนอก

??‚??„?????‡???????? Innovations for street food

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญนำสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจำปี 2562 ในหัวข้อแนวคิด...สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย...
การจัดกิจกรรมดังเป็นกล่าว จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนารถบพิตร "พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย" และเพื่อเป็นเวทีระดับชาติในการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆ ตลอดจนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแก่นักประดิษฐ์ไทยและเยาวชนรุ่นใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การจัดแสดงนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์จากนานาชาติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประดิษฐ์คิดค้นการประชุมเสวนา การบริการให้คำปรึกษา และการจัดแสดงนิทรรศการจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 กลุ่มเรื่อง ประบอกด้วย
1) เพื่อการเกษตร 2) เพื่อพลังงาน 3) เพื่ออุตสาหกรรม 4) เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข 5) เพื่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6) เพื่อการศึกษาและภูมิปัญญาไทย 7) เพื่อความมั่นคงปลอดภัย

ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ http://inventorday.nrct.go.th สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561


วันที่ 20 กันยายน 2561   โดย
อ่าน 251 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.