ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานภายนอก

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เรื่อง ทุบสนับสนุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

โดย หน่วยประสานงานการวิจัย เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางลิงค์ http://ird.sut.ac.th/lnern/?cat=7 
ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ก่อนเวลา 18.00 น.


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561   โดย Administrator
อ่าน 159 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.