สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - จีน (NRCT-CASS) ประจำปี 2562

คลิกที่รูปเพื่อเข้าสู่ข่าวสารนี้ จากเว็บไซต์ www.nrct.go.th ????????›?? ?????ž??—?????ˆ??€???????ˆ????????‚??‰?????‡

ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 21 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ วช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่ไม่ส่งเอกสารขอรับทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยการส่งใบสมัครทางไปรษณีย์จะถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ 

 

 

 


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561   โดย
อ่าน 216 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.