ประชาสัมพันธ์ข่าวสารหน่วยงานภายนอก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญร่วมการประชุมวิชาการ

The 7th PSU Education Conference "Higher Education for All: Surviving in Times of change" 
ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมได้ทางเว็บไซต์ www.psued.org ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
หรือที่ 074-2892112

??‡?????™??›????????Š??????????????Š??????????? The 7th PSU Education Conference | www.psued.org


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561   โดย
อ่าน 97 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.