สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย 4 ประเภท สามารถศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ส่งสถาบันวิจัยและพัฒนา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2562 

1) ทุนวิจัยบูรณาการการเรียนการสอน วิจัยสถาบัน และวิจัยพื้นฐาน

2) ทุนวิจัยโครงการพัฒนานักวิจัยเชิงพื้นที่ รุ่นที่ 2 

3) ทุนวิจัยเพื่อปฏิรูปการเรียนการสอน แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัยรายได้ ปี 2562 นม.1ด

4) ทุนวิจัยโครงการงานประจำสู่งานวิจัย (R2R) แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย นม.1ด(R2R)

ดาวน์โหลดรายละเดียดได้ที่ https://bit.ly/2Rmtg7C


วันที่ 10 มกราคม 2562   โดย
อ่าน 426 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.