มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกัยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จะจัดโครงการอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

มีกำหนดรับสมัครตั่งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 สามารถสอบถามได้ที่ โทร/โทรสาร 055-267054 หรือ เว็บไซค์ https://sites.google.com/view/scipsrunrct2019/


วันที่ 11 มีนาคม 2562   โดย
อ่าน 223 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.